๑۩ کانون مسجد جامع کترا ۩๑ با سلام واحترام خدمت شما بازدیدکننده محترم زندگی صحنهٔ یکتای هنرمندی ماست، هرکسی نغمهٔ خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد این وبلاگ با هدف ارتقاء سطح اطلاع رسانی طراحی شده است. امیدواریم با نظرات وپیشنهادات سازنده تان مارا یاری فرمائید. و هرگز مارا از دعای خیر خودتان محروم نسازید. http://kotra-mosque.mihanblog.com 2018-10-16T02:10:46+01:00 text/html 2016-09-10T10:05:35+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری افتتاح کانال تلگرام مسجد جامع کترا http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span style="font-size: medium;">kotra_mosque@</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">https://telegram.me/kotra_mosque</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-05-29T18:03:49+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری مناجات http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/110 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">خداوندا !</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">آرامم کن همان گونه که دریا را&nbsp; پس ازهرطوفانی آرام میکنی .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">راهنمایم باش که دراین چرخ وفلک روزگار بدجور سرگیجه گرفتم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">ایمانم راقوی کن </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; که تو را درتنهای ام گم نکنم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">خداوندا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">من فراموش کارم اگر گاهی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">یا لحظه ای فراموشت کردم </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">توهیچ وقت فراموشم نکن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">خداوندا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">رهایم مکن حتی اگرهمه رهایم کردن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " خدایا دوستت دارم "</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-05-29T17:59:47+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری مشتی خاک http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/108 <div><font size="1">سر تا پایم را خلاصه کنند می شوم "مشتی خاک"</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">یا "سنگی" در دامان یک کوه</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">شاید "خاکی" از گلدان‌</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">یا حتی "غباری" بر پنجره</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">اما مرا از این میان برگزیدند : برای نهایت، برای شرافت، برای انسانیت</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای :نفس کشیدن، دیدن، &nbsp;شنیدن، فهمیدن.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">و ارزنده ام کرد، بابت نفسی که در من دمید&nbsp;</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">من منتخب گشته ام : برای قرب، &nbsp;برای رجعت، برای سعادت</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده: به انتخاب به تغییر به &nbsp;شوریدن به محبت...</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">وای بر من اگر قدر ندانم...</font></div><div><br></div> text/html 2016-04-10T11:49:40+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری آیا جمله «هر روز عاشورا است و هر جا کربلا» روایت و حدیث می‌باشد؟ http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/107 <div class="plus-title" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(217, 217, 217); outline: 0px; font-size: 13px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div id="A2" class="ShowArrow Down" style="margin: 0px; padding: 0px 18px 2px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; color: rgb(127, 127, 127); cursor: pointer; font-weight: bold; background: url(&quot;../images/sprite.png&quot;) 106.2% -3439px no-repeat scroll transparent;">پرسش</div></div><div id="A2_1" class="quest-content" style="margin: 0px; padding: 0px 13px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">من از چندین نفر شنیده‌ام که حدیث ذیل خیلی ضعیف است و یا این‌که اصلاً حدیث نیست: «هر روز عاشورا است و هر جا کربلا». همچنین در شبکه اینترنت تحقیق کردم و دیدم که این حدیث را استناد به امام صادق(ع) کردند. خواهش می‌کنم که اطلاعات بیشتری در این‌باره ذکر کنید. و اگر این حدیث می‌باشد لطفاً ذکر کنید که اعتبار و صحت این حدیث در چه حدی می‌باشد.</div><div id="A2_1" class="quest-content" style="margin: 0px; padding: 0px 13px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="plus-title" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(217, 217, 217); outline: 0px; line-height: normal; text-align: start; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div id="A4" class="ShowArrow Down" style="margin: 0px; padding: 0px 18px 2px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; color: rgb(127, 127, 127); cursor: pointer; font-weight: bold; background: url(&quot;../images/sprite.png&quot;) 106.2% -3439px no-repeat scroll transparent;">پاسخ&nbsp;</div></div><div id="A4_1" class="quest-content" style="margin: 0px; padding: 0px 13px 10px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">در متون روایی به مدرکی که اثبات نماید این جمله ی&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">«</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">کل یوم عاشوراء و کل ارض</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">کربلاء» حدیثی از معصومان است<a href="http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1137#" id="_ednref1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px !important; text-decoration: none; color: rgb(7, 108, 151) !important; background: transparent;"><sup style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><sup style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">[1]</span></sup></span></sup></a>&nbsp;برخورد نکردیم</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">.<a href="http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1137#" id="_ednref2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px !important; text-decoration: none; color: rgb(7, 108, 151) !important; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">[2]</span></span></span></span></a></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></p></div></div> text/html 2016-04-10T11:43:35+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری «أین الرجبیّون؟»; كجایند آنانكه ماه رجب را گرامى داشتند و از آن، بهره ها بردند؟ http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/106 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">حضرت امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: آن گاه كه قیامت برپا شود، منادى الهى فریاد زند: «أین الرجبیّون؟»; كجایند آنانكه ماه رجب را گرامى داشتند و از آن، بهره ها بردند؟</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="RTL"></span><span lang="FA">از آن انبوه جمعیت، گروهى برخیزند كه نور جمالشان محشر را روشن كند. بر سر آنان تاج هاى شاهى كه مرصّع به درّ و یاقوت است، قرار دارد و در طرف راست هرنفر از آنان هزار فرشته، در سمت چپ نیز هزار فرشته به او كرامت و تعظیم الهى را تبریك گویند.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">از جانب خدا ندا آید: بندگان و كنیزانم، به عزت و جلالم سوگند، شما را جاى و مقام گرامى و عطایاى فراوان دهم و شما را در جایى جاى دهم كه از زیر آن نهرها جارى است و شما در آن جاوید خواهید بود زیرا شما داوطلبانه براى من در ماهى كه من بزرگش داشتم روزه گرفتید. سپس، خطاب به فرشتگان فرماید: فرشتگان من! بندگان و كنیزان را به بهشت داخل كنید.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="FA">در اینجا حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: این پاداش، براى كسى است كه گرچه یك روز از اول یا وسط یا آخر ماه رجب را روزه بدارد.(اقبال630)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">**میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه پر خیر و برکت رجب بر شما مبارک**</font><font face="B Mitra"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-03-23T06:17:01+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری تیریک سال نو http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/60424171819927192127.jpg"></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.9px; text-align: -webkit-center;"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تنها خداست که میداند</font></span></div><font size="2"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.9px; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.9px;">“بهترین”</span></div></span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.9px; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.9px;">در زندگیتان چگونه معنا میشود!</span></div></span></font><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.9px; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.9px;"><font size="2">ما در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنیم</font><font size="3">.</font></span></div></span> text/html 2016-01-31T06:57:42+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری آموختن از مداد http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/104 <div><font size="1">عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.</font></div><div><font size="1">کودکی پرسید: چه می نویسی؟</font></div><div><font size="1">عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی!</font></div><div><font size="1">پسرک تعجب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید.</font></div><div><font size="1">عالم گفت پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آن ها را به دست آوری.</font></div><div><font size="1"><font color="#3366ff">اول:</font> می توانی کارهای بزرگی کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!</font></div><div><font size="1"><font color="#3366ff">دوم:</font> گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود، ولی نوک آن را تیز می کند. پس بدان رنجی که می برى از تو انسان بهتری می سازد!</font></div><div><font size="1"><font color="#3366ff">سوم: </font>مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاك كن استفاده کنی؛ پس بدان تصحیح یک کار خطا، اشتباه نیست!</font></div><div><font size="1"><font color="#3366ff">چهارم:</font> چوب مداد در نوشتن مهم نیست؛ مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید!</font></div><div><font size="1"><font color="#3366ff">پنجم: </font>مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد؛ پس بدان هر کاری در زندگی ات مى كنى، ردی از آن به جا مى ماند؛ پس در انتخاب اعمالت دقت کن!</font></div> text/html 2015-12-18T16:49:54+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری با نماز بدون حضور قلب چگونه برخورد می شود؟ http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/102 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">الإمام الباقرُ والإمامُ الصادقُ علیهماالسلام :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">ما لَكَ مِن صلاتِكَ الاّ ما أقبَلتَ علَیهِ فیها ، فإن أوهَمَها كُلَّها أو غَفَلَ عن أدائها لُفَّت فَضُرِبَ بها وَجهُ صاحِبِها .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">امام باقر و امام صادق علیهماالسلام :</span><span dir="LTR"><o:p><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">تنها آن مقدار از نمازت بهره توست كه با توجّه قلبى همراه باشد . پس ، اگر كسى در همه نماز سهو كند (حواسش بكلّى پرت باشد) یا از اداى آن غفلت ورزد (به وقت نگزارد) آن نماز مچاله شده و به صورت صاحبش زده می ‏شود .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">بحار الأنوار : 84 / 260 / 59 منتخب میزان الحكمة : 326</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2015-12-09T17:11:38+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری یا کریم اهل بیت(ع) http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/rRcDMS6qF24pelU8Zimx7iDvtNfiq8zFxgirgrLj5K7dn25zzH-4jQ/s/w535/" alt=""></div> text/html 2015-12-09T17:04:54+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری ویژه نامه 28 و 30 صفر http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/100 <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم:&nbsp;<span style="line-height: 1.6;">پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم الانبیا حضرت محمد بن عبدالله در سال ۵۷۱ م که مصادف با روز جمعه هفده ربیع الاول بود، در مکه چشم به جهان گشود و در چهل سالگی از طرف خداوند متعال به پیامبری برگزیده شد. حدود سیزده سال در مکه به صورت پنهان و نیمه پنهان به تبلیغ دین اسلام پرداخت. سپس در نتیجه فشارهای روزافزون کفار و مشرکان به مدینه هجرت کرد. پس از ده سال تبلیغ و تبیین احکام نورانی اسلام و تشکیل نخستین حکومت اسلامی در سن ۶۳ سالگی در روز دوشنبه ۲۸ صفر سال یازدهم هجری به ندای حق لبیک گفت و چشم از جهان فانی فرو بست.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">امام حسن علیه السلام :</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">سیاست خردمندانه امام حسن علیه السلام و جایگاه والاى او در میان امّت،معاویه را واداشت تا در قدرت خویش نسبت به مخالفت با آن حضرت و ناشایستگى اش در تکیه زدن بر مسند خلافت به تردید افتد، زیرا او گامى مخالف با مصالح خدا یا امّت بر نمى داشت مگر آنکه امام حسن و درپى او امّت اسلامى بر وى اعتراض مى کردند.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">از این رو کوششهاى معاویه با شکست مواجه شده و آرزوهایش به تباهى گراییده بود.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">بنابراین در پى یافتن چاره اى بر آمد که او را تا اندازه بسیارى موفّق گرداند.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">این چاره، ریختن خون امام حسن از طریق زهرى بود که براى همسر امام فرستاده بود.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">پیش از این گفتیم که در منطق معاویه، ارتکاب هر جنایتى توجیه شده به شمار مى آمد.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">بنابر تعبیر سخیف وى، خداوند سپاهیانى در عسل داشت.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">هرگاه که او از کسى ناخشنود مى شد مقدارى از عسل را به زهر مى آمیخت و وى را بدین حیله از میان بر مى داشت.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">معاویه این حیله را چند بار علیه امام حسن علیه السلام نیز آزمایش کرد، امّا این زهر در آن حضرت کارگر نیفتاد و کوشش معاویه با شکست مواجه شد.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">از این رو معاویه به پادشاه روم نامه اى نوشت و از وى درخواست کرد که زهرى کشنده برایش ارسال دارد.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">پادشاه روم در پاسخ معاویه گفت: درآیین ما روا نیست در کشتن کسى که با ما سر ستیز ندارد، همکارى کنیم.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">معاویه در پاسخ به او پیغام داد.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">این مرد (امام حسن) فرزند کسى است که در دیار تهامه خروج کرد(۱)&nbsp; و خواستار سرزمین پدرت شد.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">من مى خواهم او را با زهر از میان بردارم تا مردم و کشور را از شرّ او آسوده سازم.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">پادشاه روم آن زهر کشنده را براى معاویه فرستاد و معاویه نیز آن را به وسیله جعده، همسر خیانتکار امام حسن علیه السلام، که به خاندانى بد کار انتساب داشت،(۲) به آن حضرت نوشانید.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">حکایتی از امام رضا علیهم السلام:</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">روزى گروهى از مردم در محضر امام رضا (ع) اجتماع نموده و از آن حضرت درباره مسائل دینى استفتا مى‏کردند. ناگاه مردى وارد مجلس شد و گفت: « اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّه ». من از دوستان و شیعیان شما و اجداد طاهرین شما هستم. هم‏اکنون از سفر حج برگشته‏ام و خرج راه را گم کرده و تهى‏دست شده‏ام و براى رسیدن به وطن نیاز به مبلغى پول دارم. اگر براى شما ممکن است، پولى را به من عنایت کنید تا به وطن برسم و در آن جا به همان مقدار از طرف شما صدقه دهم؛ زیرا من در شهر خود ثروتمندم.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">حضرت فرمود: بنشین، خدا تو را رحمت کند! سپس رو کرد به مردم و پاسخ مسائل شرعى آنان را داد تا این که خانه از مردم خالى شد و همگان پراکنده گشتند، مگر سه چهار نفر. آن‏گاه امام (ع) وارد اندرونىِ خانه شد و پس از دقایقى بازگشت، اما به آن اتاق وارد نشد، بلکه از پشت در صدا زد: کجا است آن مرد خراسانى که نفقه راه خویش را گم کرده بود؟ آن مرد برخاست و عرض کرد: اینجا هستم. امام (ع) از بالاى در، دویست دینار (اشرفى) را به او داد و فرمود: این مقدار را بگیر و هزینه سفر و بازگشت به وطن کن، و لازم نیست آن را از جانب من صدقه بدهى. اکنون از این جا بیرون برو تا من تو را نبینم و تو نیز مرا نبینى.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">مرد خراسانى اشرفیها را گرفت و از امام تشکر کرد و از آن جا بیرون رفت. سپس امام وارد اتاق شد یکى از اصحاب، که ناظر این جریان بود، از امام (ع) پرسید: فداى تو گردم، عطاى وافر بخشیدى و بى‏نیازش کرد، اما چرا روى از او پوشاندى؟ امام (ع) فرمود: زیرا نخواستم ذلت سؤال را در چهره او مشاهده کنم. جدم، پیامبراکرم(ص) فرمود: پنهان کننده نیکى، هر عملش معادل هفتاد حج است.</p><p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: droid-naskh, nasim, tahoma, arial; font-size: 14px; text-align: justify;">امام ‏رضا(ع) با این عمل خویش به شیعیان و مسلمانان آموخت در برابر وضعیت نامطلوب هم‏کیشان و برادران خود احساس مسؤولیت کرده و بدون چشم‏داشت یا منّتى، نیازهاى او را برآورده نمایند و این گونه، صفا و صمیمیت را در جامعه حاکم گردانند .</p> text/html 2015-12-09T16:16:50+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری ثواب فوق العاده کمک کردن مرد به همسرش در خانه http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/99 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما در منزل وارد شد. فاطمه علیها السلام نزدیک دیگ غذا نشسته بود و من هم برایش عدس تمیز می‌کردم. آن حضرت مرا با لقب ابالحسن می‌خواندند، عرض کردم: بفرمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">اظهار داشتند: بشنو از من آنچه را که به دستور پروردگارم می‌گویم! هیچ مردی نیست که در کارهای منزل به همسرش کمک کند، مگر اینکه پاداش او به هر تار مویی که بر بدنش روییده باشد، ثواب یک سال عبادتی است که تمام روزهایش را روزه گرفته و تمام شب‌هایش را به عبادت ایستاده، شب زنده داری کرده باشد و خداوند به او ثوابی می‌بخشد که به انبیای صابر خود مثل حضرت داوود و یعقوب و عیسی علیهم السلام بخشیده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">ای علی! کسی که در کارهای خانه به همسر خود بدون سرکشی و دلتنگی و تکبر خدمت نماید، پروردگار اسمش را در دفتر شهدا ثبت می‌کند و برایش به هر روز و شبی ثواب هزار شهید و به هر قدمی که بر می‌دارد به آن مرد ثواب حج و عمره می‌دهد و به هر قطره ای که از بدنش عرق بیاید یک خانه در بهشت برایش منظور می‌نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">ای علی! یک ساعت خدمت کردن به همسر در کارهای خانه بهتر از عبادت هزار سال و هزار حج و هزار عمره و بهتر از آزادی هزار بنده در راه خدا و هزار جنگ در راه دین و عیادت از هزار مریض و هزار نماز جمعه و هزار تشییع جنازه و هزار گرسنه ای که برای رضای خداوند رحمان سیر گردد و هزار برهنه را پوشاند و هزار اسب در راه پروردگار دادن و برایش بهتر از هزار دینار به مستمندان صدقه دادن و بهتر از تلاوت تورات و انجیل و زبور و قرآن است و بهتر از آزاد کردن هزار اسیر و بخشیدن هزار شتر به فقراست و چنین مرد خدمتکار به همسر، از دنیا بیرون نمی‌رود مگر این که جایگاه خوب خود را در بهشت ببیند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">ای علی! کسی که روگردانی و تکبر نکند در خدمت به همسرش بدون حساب وارد بهشت می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">ای علی! خدمت به همسر کفاره (پاک کننده) گناهان کبیره است و خاموش کننده آتش خشم پروردگار جبار و صداق ازدواج با حورالعین و این خدمت موجب زیادی خوبی‌ها و علو مقام است. ای علی! خدمتکار همسر نمی‌شود مگر شخص صدیق و درستکار و یا شهید و یا مردی که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایش خواسته باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA">بحارالانوار، ج 13، ص 133</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جامع الاخبار ص 102</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-12-01T17:13:51+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری میلیون ها نفر زیر خاک در حسرت یک سجده اند... http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/98 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(255, 0, 0);">هـرگـز</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(0, 153, 0);">نـمـازت</span>&nbsp;را تـرک مـکـن!</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">مـیـلیـون هـا نـفـر&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 51, 0);">زیـر خـاک</span>&nbsp;،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">بـزرگ تـریـن آرزویـشـان&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 0, 255);">بـازگـشت بــ ه دنـیـاست</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">تـا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(0, 102, 0);">سجـده</span>&nbsp;کـنـنـد ... ولـو یـک&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><a href="http://www.montazeram.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; text-decoration: none; color: rgb(124, 155, 16);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(0, 102, 0);">سـجـده</span>&nbsp;</a></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">!</font></p> text/html 2015-12-01T17:10:34+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری اهمیّت نماز و آثار سبك شمردن نماز از نظر حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/97 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">مرحوم سیّد بن طاووس در كتاب فلاح السّائل آورده است..</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">روزى&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(0, 153, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">حضرت فاطمة الزهرا(سلام اللّه علیها)</span></span>&nbsp;به محضر مبارك پدر بزرگوارشان رسول گرامى اسلام(صلّى اللّه علیه و آله) وارد شدند و اظهار داشتند:<br>اى پدر جان! جزاى آن دسته از مردان و زنانى كه نماز را سبك مى شمارند چیست؟</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; color: rgb(0, 153, 0);">پیامبر خدا(صلوات اللّه علیه)</span>&nbsp;</span>فرمودند:<br>دخترم، فاطمه جان! هر كس نماز را سبك شمارد و به شرایط و دستورات آن بى اعتنائى نماید، خداوند او را به پانزده نوع عقاب، مجازات مى گرداند كه شش نوع آن در دنیا، سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن، سه نوع در قبر و سه نوع دیگر در قیامت آن هنگامى كه از قبر بر انگیخته شود خواهد بود.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; font-family: yekan, 'B Yekan', tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;"><font color="#ff0066" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit;">متن كامل این پست را در ادامه مطلب مشاهده نمائید...</font></font></p> text/html 2015-12-01T16:59:43+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری استفاده ازحرکات نماز برای سلامتی http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/96 <img src="http://s3.picofile.com/file/8214265634/2.jpg" alt="استفاده ازحرکات نماز برای سلامتی"> text/html 2015-12-01T16:56:37+01:00 kotra-mosque.mihanblog.com سجاد افسری اربعین منتظر ماست بیا تا برویم... http://kotra-mosque.mihanblog.com/post/95 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اربعین منتظر ماست بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دعوت حضرت زهراست بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">از علی اذن بگیریم و رویم کرب و بلا</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">از نجف پای پیاده بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بهر یاری غزالان و عزیزان حسین</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گر چه دیر آمده ایم لیک بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">جاده عشق عجب شور و نوایی دارد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">همره مهدی زهرا بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گرچه درطی مسیر خسته وبی تاب شدی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بهر بیتابی اصغر بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دست و پایت شده گر خسته راه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دست و پا میزند اکبر بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">ز سفر خسته شدی و کمرت درد گرفت</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">یاد آن درد کمر در بر سقا بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">رنج باری که در این ره بکشی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">به تسلی دل زینب کبری بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تاول پا و عطش گرچه ترا خسته نمود</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">پس بیاد غل و زنجیر&nbsp; بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">خسته آما نه ز ره بلکه ز جور اعدا</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بهر یاری یتیمان وورقیه بیادتا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گر چه در ره نبود خار مغیلان اما</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">ما بیاد اسرا تشنه و گریان بیادتا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">ما که جا مانده ز آن قافله عشق شدیم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">شادی روح شهیدان بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">غصه قصه سرهای به نی پیرم کرد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تاکه سر در بدن ماست بیا تا برویم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span lang="AR-SA" dir="RTL">شاکر حضرت حق در سفر کرب و بلایم همه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">تو اگر ذاکر این صحن و سرایی بیا تا برویم</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p>